Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Aktuálne pomery, plány do budúcna a možnosti smerovania v Obci Kotrčiná Lúčka najkomplexnejšie popisuje dokument Stratégia trvalo udržateľného rozvoja obce Kotrčiná Lúčka, ktorý je identický s PHSR a vznikol za podpory Environmentálneho fondu – Programu obnovy dediny. Názory v ňom vyjadrené sú výlučne názormi odborníkov a verejnosti v obci.