Preskočiť na obsah

VZN č.1/2024 o záväznej časti Územného plánu obce Kotrčiná Lúčka