Urbariát, lesné a pozemkové spoločenstvo

Zmluva o pozemkovom spoločenstve – aktualizácia 2019Stanovy pozemkového spoločanstva – aktualizácia 2019Zmluva o pozemkovom spoločenstveStanovyPríloha č. 1 – Zoznam nehnuteľností k Zmluve o pozemkovom spoočenstve