Kontakt

Obecný úrad
Kotrčina Lúčka 64
013 02  Kotrčiná Lúčka

Obecný úrad – úradné hodiny: 
Pondelok: 7.30 — 15.30
Utorok : 7.30 — 15.30
Streda : 7.30 — 18.00
Štvrtok : 7.30 — 15.30
Piatok : 7.30 — 13.00   

Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00

Pracovníčky OcÚ: Ľubica BIELIKOVÁ , Bc. Veronika STANOVÁ

Starosta: Jozef ŽABKA , tel. kontakt: 0948/484072, e-mail: starosta@kotrcinalucka.sk

Telefón:  041/563 0272

E-mail: ocu@kotrcinalucka.sk

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 12. mája 2022.