Kontakt

Obecný úrad
Kotrčina Lúčka 64
013 02  Kotrčiná Lúčka

Obecný úrad – úradné hodiny: 
Pondelok: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.30
Utorok : 8.00 – 12.00
Streda : 8.00 – 12.00; 14.00 – 18.00
Štvrtok : 8.00 – 12.00
Piatok : 8.00 – 13.00   

Pracovníčka OcÚ: Bc. Veronika STANOVÁ

Starosta: Jozef ŽABKA , tel. kontakt: 0948/484072, e-mail: starosta@kotrcinalucka.sk

Telefón:  041/563 0272

E-mail: ocu@kotrcinalucka.sk