Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kotrčiná Lúčka.

Oznam – ZŠ Gbeľany

Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 2.9.2021 o 9,00 hodine v jednotlivých triedach. Vstup do budovy školy je povolený len žiakom a v prípade žiakov prvého ročníka len jednému rodičovi prváka. Podrobné informácie pre rodičov prvákov budú zaslané na maily rodičov. Je potrebné, aby sa… Čítať viac

Ambulancia MUDr. Brunovej – oznam

MUDr. Brunová oznamuje, že od 16.08. do 20.08.2021 bude čerpať dovolenku. Na zastupujúcej ambulancii sa budú vybavovať len akútne stavy. prosíme vážených pacientov, aby si plánované vyšetrenia a predpisy liekov zabezpečili do 13.08.2021.

Ambulancia MUDr. Murajdovej – oznam

MUDr. Murajdová oznamuje, že od 09.08. 2021 do 13.08. 2021 bude čerpať dovolenku.V prípade akútnych stavov bude zastupujúcou pani doktorkou: MUDr. Katarína Gerthofferová vo Varíne, č.t.: 041/56 92 307. Zároveň informuje, že odbery krvi sa realizujú do 27.07. 2021.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline informuje

Vážení občania, Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti.… Čítať viac

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Kotrčiná Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020. Úroveň vytriedenia v obci Kotrčiná Lúčka: 31,92%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu… Čítať viac

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia sa rôznymi vymyslenými zámienkami dostanú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu a podvodom sa dostanú k ich osobným údajom, ktoré môžu následne zneužiť v súčasnej dobe aj v súvislosti s realizáciou… Čítať viac