Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kotrčiná Lúčka.

Slovenská pošta Gbeľany – oznam

Slovenská pošta Gbeľany pri Žiline bude dňa 30. 09. 2022 ZATVORENÁ z dôvodu sťahovania. Zároveň pošta oznamuje, že od 03. 10. 2022 ju nájdete v nových priestoroch. viď príloha:

Materská škola Kotrčiná Lúčka – bezpríznakovosť

Milí rodičia, Dieťa neprítomné v školskom zariadení dlhšie ako 5 vyučovacích dní, musí mať podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Materská škola Kotrčiná Lúčka dala možnosť tlačivo stiahnuť a vypísať v pohodlí domova. Príloha : písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – oznam

Vzhľadom k všeobecnému poklesu výdatností vodárenských zdrojov  si  spoločnosť SEVAK, a.s. dovoľuje požiadať svojich odberateľov v obciach, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na potravinárske a hygienické účely. SEVAK, a.s. ďakuje za pochopenie. 

Inflačná pomoc – oznam

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od od 07.00 h do 20.00 h.Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 Dokumenty na stiahnutie:  

Prevádzka Materskej školy počas letných prázdnin – oznam

Materská škola Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka Oznámenie o prerušení prevádzky počas letných prázdnin Obec Kotrčiná Lúčka ako zriaďovateľ Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102, Kotrčiná Lúčka oznamuje rodičom detí navštevujúcim materskú školu v školskom roku 2021/2022,že prevádzka materskej školy bude v čase letných prázdnin prerušená v období od 25. 07. 2022 do 04. 09.… Čítať viac

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti pre mestá a obce na Slovensku Združením miest a obcí Slovenska

Z dôvodu štrajkovej pohotovosti vyhlásenej na 32. mimoriadnom sneme ZMOS-u (Združenia miest a obcí Slovenska), do ktorej sa zapájajú mestá a obce Slovenska vrátane obce Kotrčiná Lúčka, v dňoch 19.05.2022 – 30.06.2022 bude na obecnom úrade zvesená obecná zástava.Týmto obec vyjadruje podporu myšlienke štrajku, aby nedošlo k zníženiu finančných prostriedkov pre obce a mestá samotné… Čítať viac