Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojedávania

Zverejnené
5. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. marca 2020