Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí územného konania o umiestnený stavby s upustením od ústneho pojednávania “ Chatová osada Pod chotár – Kotrčiná Lúčka“