Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby “ Animoterapeutické vzdelávacie centrum“

Zverejnené
1. apríla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. apríla 2020