Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Zverejnené
22. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
22. októbra 2020