Verejná vyhláška – Oznámenie o vyplácaní nájomného za prenájom poľovných pozemkov PS Straník za rok 2021

Zverejnené
26. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. mája 2021 − 11. júna 2021