Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Upravené
26. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2021 − 2. júna 2021