VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci

Zverejnené
16. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2021 − 30. decembra 2021
Kategória

PRE DETI S TRVALÝM POBYTOM V OBCI KOTRČINÁ LÚČKA

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN č. 1/2021

Prílohy