Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci