N Á V R H Novela k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy