Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok 2023

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01/2023

Prílohy