Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Zverejnené
12. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2022 − 26. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022

Prílohy