Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotrčiná Lúčka č. 1/2023 o Miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady