Návrh VZN – o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
4. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2022 − 18. mája 2022
Kategória

Obec Kotrčiná Lúčka týmto zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým nasledovné dokumenty:

Návrh VZN :

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt na dieťaťa v Materskej škole

a

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/1

Prílohy