Oznámenie o začatí správneho konania – Ing. Peter Dírer

Zverejnené
21. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. októbra 2022 − 25. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 431/2022

Prílohy