Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Zverejnené
23. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. augusta 2022 − 6. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 354/2022

Prílohy