Preskočiť na obsah

REFERENDUM 2023

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?r23-posta1

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?r23-posta2

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023

Prílohy