Správa o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Zverejnené
27. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júna 2022 − 17. júla 2022
Kategória

Prílohy