Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+