Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni