VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
1. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2022 − 15. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy