Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2021 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku ………………….