VZN č. 2/2021 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku ………………….

Zverejnené
16. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2021 − 30. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN č. 2/2021

Prílohy