Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na území obce Kotrčiná Lúčka