Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Kotrčiná Lúčka.

Informácie, ako sa správať počas mimoriadnej situácie v súvislosti s coronavírusom

Vážení občania, dodržujte prosím nasledujúce inštrukcie: Od 11/3/2020, každý občan, ktorý sa vrátil zo zahraničia/ akákoľvek krajina/: je povinný nahlásiť svoj návrat telefonicky obvodnému lekárovi,  nesmie prísť s nikým do kontaktu a na 14 dní je povinný dodržiavať prísnu karanténu, pacient by si mal dopredu zabezpečiť ubytovanie izolované od ostatných, aby neprišiel do kontaktu s rodinou… Čítať viac

Úradné hodiny – upozornenie pre obyvateľov

Obec Kotrčiná Lúčka na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR prijíma v súvislosti s fungovaním Obecného úradu v Kotrčinej Lúčke a poskytovaním služieb občanom nasledovné opatrenia napredchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2): Úradné hodiny na Obecnom úrade v Kotrčinej Lúčke budú od 16. marca 2020 až do odvolania nasledovne: PONDELOK až PIATOK:   08.00 – 11.00… Čítať viac

Aktuálne informácie tykajúce sa coronavírusu.

Každý, kto sa vráti zo zahraničia Hraničné kontroly sú zavedené na všetkých hraničných priechodoch s výnimkou Poľskej republiky, kde bude situácia priebežne monitorovaná. Na územie SR bude pustený len ten, kto tu má trvalý alebo prechodný pobyt. Tým, čo bývajú pri hraniciach, ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odporučila, aby si vybavili potvrdenie od zamestnávateľa, aby… Čítať viac

Zákazy počas trvania prevencie proti vírusu COVID-19 .

Z dôvodu prevencie proti vírusu COVID-19 je od 12.03.2020 až do odvolania: – zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci – zákaz vstupu do areálu futbalového ihriska vrátane viacúčelového ihriska – zákaz vstupu do areálu materskej školy vrátane detského ihriska Ďakujeme za rešpektovanie predmetných opatrení.

Oznámenie o plošnom zákaze kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

OZNAM OBCE KOTRČINÁ LÚČKA Obec Kotrčiná Lúčka na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR oznamuje, že: od utorka 10.3.2020 na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Tiež platí aj 14-dňová domáca karanténa pre občanov, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej… Čítať viac

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Obec Kotrčiná Lúčka v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Kotrčiná Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia… Čítať viac