Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Kotrčiná Lúčka.

ZBER OBJEMOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Obecný úrad Kotrčiná Lúčka oznamuje obyvateľom, že v dňoch 04.05. až 07.05.2021 bude v obci prebiehať zber nadrozmerného komunálneho odpadu. Následne dňa 27.05.2021 sa prebehne zber elektroodpadu a dňa 05.06.2021 zber nebezpečného odpadu.

Oznam k testovaniu na Covid-19.

Obec Nededza vykoná testovanie na Covid 19 pre občanov s trvalým pobytom v obci Nededza a Kotrčiná Lúčka, prípadne občanov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, ale v obci bývajú a to v priestoroch kaštieľa na ulici Hlavná 3/3: NEDEĽA 25.04.2021 v čase od 07:30 do 12:30 hod.  Posledný občan na testovanie pôjde o 12:15 hod. Prípadné… Čítať viac

Poďakovanie

CHCEME SA POĎAKOVAŤ TOUTO CESTOU VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI POMOCOU NAŠEJ RODINE PO POŽIARI NÁŠHO RODINNÉHO DOMU DŇA 29.03.2021. ZAŽILI SME, ŽE SPOLUPATRIČNOSŤ A VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI ĽUĎMI EXISTUJE. ĎAKUJEME VŠETKÝM TÝM, KTORÍ POČAS POŽIARU A PO ŇOM POSKYTLI POMOC PRI ZÁCHRANE A OBNOVE MAJETKU, ČI PONÚKLI NÁHRADNÉ UBYTOVANIE, AK BY BOLO POTREBNÉ. ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC NA OBNOVU… Čítať viac

Oznam – Obnovenie prevádzky materskej školy.

Vážení rodičia! Oznamujeme vám, že obec Kotrčiná Lúčka ako zriaďovateľ MŠ rozhodol, že od pondelka 12.04.2021 materská škola obnovuje svoju prevádzku pre deti všetkých rodičov. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.

Výzva na finančnú výpomoc

Vážení spoluobčania! Vzhľadom k tomu, že dnes v ranných hodinách došlo k neštastnej udalosti – požiaru rodinného domu p. Petra Ondruša, Vás touto cestou chcem požiadať, aby sme sa spojili a našli v sebe pocit spolupatričnosti a súcitu a pomohli tejto rodine tak, že prispejeme v rámci svojích možností finančnou sumou na štart k obnove domu. Peňažné prostriedky môžete poslať resp. vložiť na… Čítať viac

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline informuje

Vážení občania, Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti.… Čítať viac

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Kotrčiná Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020. Úroveň vytriedenia v obci Kotrčiná Lúčka: 31,92%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu… Čítať viac

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia sa rôznymi vymyslenými zámienkami dostanú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu a podvodom sa dostanú k ich osobným údajom, ktoré môžu následne zneužiť v súčasnej dobe aj v súvislosti s realizáciou… Čítať viac

Darujte vaše 2% daní pre MŠ.

Milí rodičia,ak sa rozhodnete darovať nám 2% vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ. V prípade, že sami odovzdáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť kópiu odovzdaného Vyhlásenia, aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Spoločne pre región vami darovanú čiastku. Ď a k u j e m e !

Oznam – Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad Kotrčiná Lúčka oznamuje občanom, že obecný úrad bude z dôvodu nariadení Úradu verejného zdravotníctva pre verejnosť zatvorený predbežne do 19.03.2021. (podľa vývoja pandemickej situácie).V prípade potreby môžete kontaktovať obecný úrad telefonicky alebo e-mailom. Telefónne číslo: 041/5630 272, 0948/484072 E – mail: ocu@kotrcinalucka.sk Za pochopenie ďakujeme