Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Kotrčiná Lúčka.

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: Materská škola Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Poďakovanie

CHCEME SA POĎAKOVAŤ TOUTO CESTOU VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI POMOCOU NAŠEJ RODINE PO POŽIARI NÁŠHO RODINNÉHO DOMU DŇA 29.03.2021. ZAŽILI SME, ŽE SPOLUPATRIČNOSŤ A VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI ĽUĎMI EXISTUJE. ĎAKUJEME VŠETKÝM TÝM, KTORÍ POČAS POŽIARU A PO ŇOM POSKYTLI POMOC PRI ZÁCHRANE A OBNOVE MAJETKU, ČI PONÚKLI NÁHRADNÉ UBYTOVANIE, AK BY BOLO POTREBNÉ. ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC NA OBNOVU… Čítať viac

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline informuje

Vážení občania, Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti.… Čítať viac

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Kotrčiná Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020. Úroveň vytriedenia v obci Kotrčiná Lúčka: 31,92%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu… Čítať viac

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia sa rôznymi vymyslenými zámienkami dostanú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu a podvodom sa dostanú k ich osobným údajom, ktoré môžu následne zneužiť v súčasnej dobe aj v súvislosti s realizáciou… Čítať viac