Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecne záväzného nariadenia obce Kotrčiná Lúčka č. 2/2023 o miestnych daniach na území obce Kotrčiná Lúčka