Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 3.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby 20.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 515,00 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Obec Nededza

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Dodávateľ - IČO 00321516

Prílohy

Popis

Obedy pracovníci MŠ a dochodcovia 10/2023

Dátum vystavenia 3.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby 20.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 169,40 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Obec Nededza

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Dodávateľ - IČO 00321516

Prílohy

Popis

Predškoláci MŠ podľa osobitného predpisu pre deti 10/2023

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby 20.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. novembra 3215, 022 01 Čadca

Dodávateľ - IČO 50473522

Prílohy

Popis

Právne služby za 10/2023

Dátum vystavenia 26.10.2023

Dátum splatnosti 9.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Organika

Dodávateľ - Sídlo Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 44555156

Prílohy

Popis

Fakturujeme Vám školské mlieko: 216 ks

Dátum vystavenia 1.11.2023

Dátum splatnosti 1.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 113 304,68 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ JP-Junior s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom

Dodávateľ - IČO 47385596

Prílohy

Popis

Prevedené práce na rekonštrukcii a oplotení materskej školy.

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 7.11.2023

Dátum platby 15.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Ing. Ivan Vančo

Dodávateľ - Sídlo 852, 013 22 Rosina

Dodávateľ - IČO 43340351

Prílohy

Popis

Výkon stavebného dozoru MŠ

Dátum vystavenia 26.10.2023

Dátum splatnosti 2.11.2023

Dátum platby 31.10.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 4 288,62 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Húština s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hutnícka 154/3, 969 01 Banská Štiavnica

Dodávateľ - IČO 51739151

Prílohy

Popis

Daždová záhrada MŠ

Dátum vystavenia 23.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby 24.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 580,00 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Clublife, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 213, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Dodávateľ - IČO 44782845

Prílohy

Popis

Označenie obecného úradu, kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice

Dátum vystavenia 24.10.2023

Dátum splatnosti 7.11.2023

Dátum platby 20.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 213,00 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Helada, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štefániková 1404, 014 01 Bytča

Dodávateľ - IČO 36398993

Prílohy

Popis

Hnojivo futbalové ihrisko (travcerit)

Dátum vystavenia 1.11.2023

Dátum splatnosti 8.11.2023

Dátum platby 20.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Osobnyudaj. sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

Výkon zodpovednej osoby 11/2023

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby 20.11.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 15,90 €

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ Enviro ways s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Gaštanova 1008/27, 014 01 Bytča

Dodávateľ - IČO 50520075

Prílohy

Popis

Zber a evidencia kuchynského odpadu 10/2023

Dátum vystavenia 17.10.2023

Dátum splatnosti 31.10.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ - IČO 00321397

Dodávateľ FRUCTOP

Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice

Dodávateľ - IČO 34106022

Prílohy

Popis

Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks