Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kotrčiná Lúčka.

Materská škola – oznam pre rodičov predškolákov.

Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania / nie je vyžadované/ sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa do 30.6.2020. Žiadosti môžete posielať poštou na adresu Materská škola Kotrčiná Lúčka 102, 01302 Kotrčiná Lúčka, alebo mailom na materskaskola@kotrcinalucka.sk

ZBER STARÉHO ŽELEZA

Obecný úrad v Kotrčinej Lúčke vyhlasuje  v dňoch 05.06. až 11.06.2020 zber starého železa – kovov (nie elektroodpad !). Staré železo môžete nosiť  do kontajnera, ktorý je umiestnený pred Kultúrnym domom.

Materská škola – oznam

Oznamujeme Vám, že zriaďovateľ po porade s riaditeľkou materskej školy rozhodol v zmysle rozhodnutia ministra školstva, že materská škola v školskom roku 2019/2020 z dôvodu personálnych a materiálnych možnosti zostáva Z A T V O R E N Á.