Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Kotrčiná Lúčka.

Materská škola – oznam pre rodičov predškolákov.

Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania / nie je vyžadované/ sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa do 30.6.2020. Žiadosti môžete posielať poštou na adresu Materská škola Kotrčiná Lúčka 102, 01302 Kotrčiná Lúčka, alebo mailom na materskaskola@kotrcinalucka.sk

ZBER STARÉHO ŽELEZA

Obecný úrad v Kotrčinej Lúčke vyhlasuje  v dňoch 05.06. až 11.06.2020 zber starého železa – kovov (nie elektroodpad !). Staré železo môžete nosiť  do kontajnera, ktorý je umiestnený pred Kultúrnym domom.

Materská škola – oznam

Oznamujeme Vám, že zriaďovateľ po porade s riaditeľkou materskej školy rozhodol v zmysle rozhodnutia ministra školstva, že materská škola v školskom roku 2019/2020 z dôvodu personálnych a materiálnych možnosti zostáva Z A T V O R E N Á.

Materská škola – Darujte nám 2% zo svojích daní.

Vážení rodičia, každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i neziskovým organizáciam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy cestou Nadácie Spoločne pre region. Pomôžete nám takto zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré navštevujú našu škôlku. Za pomoc zo srdca ďakujeme!